Waar ben je naar op zoek?
Betaling

Logischerwijs moet uw order ook afgerekend worden. U kunt ervoor kiezen zorg te dragen dat het bedrag voor levering op het rekening nummmer NL30 INGB 0006111935 van Haarlemmermeerverhuur staat met daarbij vermeld uw naam en de datum van het evenement.

Kiest u er voor om aan de chauffeur te betalen dan kan dit contant of via het mobiele pinapparaat dat de chauffeur bij zich heeft . Houdt u er rekening mee dat indien er niet betaald kan worden voor of bij de aflevering, de chauffeur niet mag afleveren.

Uitzonderingen

Indien er afwijkingen zijn ten aanzien van bovenstaande neemt u dan telefonisch contact op met Haarlemmermeerverhuur. Er kunnen eventueel afwijkende afspraken met u gemaakt worden. Ook hierbij geldt: vooraf gemaakte afspraken zorgen voor een duidelijke verwachting voor zowel u als voor (de chauffeur van) Haarlemmermeerverhuur.

Let op !

Wanneer u huurt bij Haarlemmermeerverhuur  vragen we u om een legitimatiebewijs.

Alleen op vertoning van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, kunnen we u de benodigde huurgoederen meegeven.